Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Lubin

Rozpoczynają się oficjalne konsultacje ze wszystkimi mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Lubin. Dziś odbędą się w Osieku i Szklarach Górnych. We wszystkich sołectwach będą zebrania z udziałem wójta, spotkania z radnymi, dyżury urzędników, wizyty w domach a na koniec możliwość wypowiedzenia się w formie ankiety także w Urzędzie Gminy.

Konsultacje rozpoczynają się dziś 21 stycznia i potrwają o 8 marca. Podczas spotkań i rozmów  mieszkańcy wypełniają dwie ankiety, w których mają możliwość powiedzenia „tak”, „nie”, „wstrzymuje się” w odpowiedzi na dwa pytania. Jedno  z nich dotyczy zmiany granic Gminy Lubin poprzez włączenie w jej terytorium trzech obszarów. Drugie dotyczy włączenia do miasta Lubina siedmiu gminnych sołectw: Chróstnika, Krzeczyna Wielkiego, Miroszowic, Obory, Osieka, Szklar Górnych i Kłopotowa.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są wszystkie osoby zamieszkałe na obszarze Gminy Lubin. Osoby niepełnoletnie mogą także głosować oraz mieszkańcy, którzy jeszcze nie zdążyli się zameldować a mieszkają na terenie gminy.

– Bardzo nam zależy na tym, żeby wszyscy mieszkańcy Gminy Lubin wypowiedzieli się w tej sprawie – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. – Zapraszamy na zebrania sołeckie, które są organizowane w każdym sołectwie i połączono je z wyborami sołtysów. Będę na każdym z tych spotkań i odpowiem na każde pytanie. Organizujemy także specjalne dyżury w świetlicach, informacje o nich będą jeszcze ogłaszane. Będziemy także odwiedzać tych mieszkańców, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w spotkaniach. Podczas ostatnich dwóch tygodni konsultacji będzie także możliwość wypowiedzenia się poprzez wypełnienia ankiety w Urzędzie Gminy w Lubinie.

Harmonogram zebrań wiejskich