Kolejna edycja programu „Umiem pływać”

Rozpoczęła się druga edycja programu „Umiem pływać”. Podobnie jak w poprzedniej uczestniczy w niej 135 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lubin.

Wyodrębniono aż dziewięć grup, po 15 osób w każdej. Zajęcia odbywają się na basenie przy ul. Szpakowej w Lubinie trzy razy w tygodniu. Zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec.

Projekt powszechnej nauki pływania tradycyjnie adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Realizatorem programu na terenie województwa dolnośląskiego jest Dolnośląska Federacja Sportu na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

(RO)