Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNEJ.

zawiadomienie o wyborze oferty