Festyn strażacki dla małych i dużych

Prezentacja sprzętu, testy wiedzy, konkursy i woda dla ochłody w ten upalny dzień. Strażacy z Niemstowa przygotowali wiele niespodzianek dla mieszkańców Gminy Lubin. Dla wszystkich uczestników były odblaskowe upominki, a dla zwycięzców konkursów atrakcyjne nagrody.

Program imprezy obejmował liczne konkurencje sportowo – rekreacyjne, sprawnościowe, gry i quizy wiedzy. Dla seniorów oraz dzieci i młodzieży przewidziano odrębne turnieje i zabawy. W testach trzeba było odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące bezpiecznej odległości rozpalania ognisk przy lesie bądź torfowisku, czy też metod gaszenia palącej się odzieży na człowieku. Należało także rozpoznać prezentowane przez strażaków narzędzia. Okazało się, że nie były one tajemnicą i dla młodych, i nieco starszych.

– Znam je bo chodzę na zajęcia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemstowie. W przyszłości chcę być strażakiem – mówił 10 letni Mateusz Piekut z Niemstowa.

– To fajnie sprawdzić tak swoją wiedzę. Kiedyś byłem członkiem OSP, dziś jestem policjantem – mówił Radosław Mazur, który od pół roku jest mieszkańcem Niemstowa.

Były także bardzo precyzyjne konkurencje, jak np. przenoszenie jajka urządzeniem do rozpierania.

– To pokazuje jak trudne czasem są nasze akcje. Kiedy na przykład pracujemy nad wydostaniem człowieka zakleszczonego w samochodzie po wypadku, to nie siła, ale często delikatność i precyzja przy pracy z takim urządzeniem są konieczne, żeby nie sprawiać poszkodowanemu dodatkowego bólu – wyjaśniał Marek Kostanowicz, który od 10 lat działa w OSP Niemstów.

Strażacy prezentowali swoje wozy i sprzęt. Gościli także kolegów z Krzydliny Wielkiej, którzy przyjechali wozem z 1965 roku. Trzeba dodać, że sprawnym i biorącym udział w akcjach.

Festyn przygotowano dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskanych na projekt „Aktywny i bezpieczny mieszkaniec Gminy Lubin”

– W ramach przyznanego dla OSP w Niemstowie dofinansowania kupiliśmy też sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Mamy nowy zestaw ratownictwa medycznego, fantom dziecka, koce pożarnicze oraz specjalny tor przeszkód wzmacniający sprawność bojową i fizyczną – mówi Marek Maślej prezes OSP Niemstów.

(SR)