Droga w Buczynce gotowa

DSC_0041W miejscowości Buczynka została zrealizowana inwestycja, polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej na odcinku ok. 45 mb od posesji nr 16 do końca działki nr 19/2. Odcinek stanowi kontynuację istniejącej drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej.

Na zmodernizowanym odcinku drogi oraz zjazdach do posesji przyległych wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem.

Realizacja zadania odbyła się w okresie od 27.11.2015 r. do 07.12.2015 r.

Wykonawcą była firma BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski Przedsiębiorstwo Drogowe z s. w Leśnej.

(oprac. Referat Infrastruktury UG w Lubinie)