Dożynki w Bukownej, Księginicach i Siedlcach

Dożynki to nie tylko oprawa wizualna i artystyczna ale i cały włożony trud w pracę na roli, co podkreślają proboszczowie i sołtysi wsi. Za ten trud dziękują mieszkańcy i władze Gminy Lubin.

Dożynki w naszej gminie trwają na dobre. W Bukownej zainaugurowała je uroczysta Eucharystia, na której był m.in. zastępca wójta Bartosz Chojnacki, przewodniczący Rady Gminy  Norbert Grabowski oraz skarbnik Marzena Kosydor.

– Umiłowani w Chrystusie Panu, uczestniczymy w radosnej i pięknej uroczystości, uczestniczymy bowiem w czasie dziękczynienia za plon. Jak co roku przychodzimy do świątyń po to aby podziękować Panu Bogu za to, że on błogosławi, a ziemia, którą on stworzył,  została nam dana po to żeby ją uprawiać i ją sobie podporządkowywać ,aby ta ziemia rodziła plony. Rodziła plony po to aby człowiek mógł żyć na ziemi, aby mógł się rozwijać.[…] Przyniesiony został przez pana sołtysa, gospodarza, chleb do ołtarza, jest to symbol ludzkiej pracy, pracy rąk ludzkich, jest to symbol potu, jest to symbol poświęcenia, jest to symbol miłości człowieka do ojczynej ziemi. Ten gest przyniesienia chleba do ołtarza oznacza jednocześnie wiarę człowieka w to, że bez Boga nic dobrego nie potrafimy uczynić- mówił proboszcz Andrzej Tomaszewski w homilii.

Bukowna, Księginice i Siedlce świętowały zakończenie żniw.  Poniżej fotorelacja jak bawili się mieszkańcy i rolnicy naszej gminy.

(AI)

Bukowna

Księginice

Siedlce