Do sprzedaży atrakcyjne działki w Gminie Lubin!

Dziewięć atrakcyjnych działek budowlanych w Szklarach Górnych wystawionych zostanie do sprzedaży przez Urząd Gminy w Lubinie. I przetarg nieograniczony, ogłoszony przez Wójta Gminy Lubin odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13 czerwca 2016 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

Wójt Gminy Lubin zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.

W Ó J T G M I N Y L U B I N

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych

Lp. Położenie gmina Lubin Nr KW Nr działki Powierzchniadziałki Cena wywoławczanetto w zł Wysokość wadium w zł Godzina przetargu
1 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/10 1124 m² 44 900,00 zł 4 500,00 10.00
2 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/11 1031 m² 41 200,00 zł 4 200,00 10.30
3 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/13 1022 m² 44 900,00 zł 4 500,00 11.00
4 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/15 1017 m² 44 700,00 zł 4 500,00 11.30
5 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/16 1124 m² 49 300,00 zł 5 000,00 12.00
6 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/17 1030 m² 45 300,00 zł 4 600,00 12.30
7 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/18 1122 m² 44 800,00 zł 4 500,00 13.00
8 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/19 1049 m² 41 900,00 zł 4 200,00 13.30
9 Szklary Górne LE1U/00056693/5 83/31 1095 m² 40 400,00 zł 4 100,00 14.00
  • Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.

(oprac. EP)