Budżetowa Sesja Rady Gminy Lubin

herb Gmina Lubin-malyUchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017 – to główny punkt porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Gminy Lubin. Tegoroczny budżet Gminy Lubin wyniesie  90 mln 848 tys. zł. Dochody zaplanowane zostały na poziomie 78, 5 mln zł. Deficyt pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu.  Najwięcej bo ponad, bo 22, 5 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje, 20 mln stanowić będą wydatki oświatowe, a 9 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponad 5,7 mln zł zarezerwowano na komunikację i utrzymanie dróg.  7,8 mln zł to rządowa dotacja na realizację programu „500 +”.

XLIII Sesja Rady Gminy Lubin odbędzie się dziś o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Niemstowie.

 

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Niemstowie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 286/.
  3. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2017 /proj. nr 287/.
  4. Zapytania i interpelacje radnych.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski