Bliżej teatru 2018

Ośrodek Kultury Gminy Lubin zaprasza uczniów i młodzież do udziału w X Otwartym Przeglądzie Teatru Jednego Aktora. Konkurs ma charakter otwarty i odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Raszówce 13 kwietnia  o godz. 9:00.

Zgodnie z regulaminem,  przygotowywane prezentacje mają mieć formę teatru jednego aktora, co w praktyce oznacza m.in. ruch sceniczny, mimikę, kostium, scenografię, interpretację. Forma jest dowolna, może to być np. pantomima, kabaret, przedstawienie lalkowe lub aktorskie.  Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych, z których najniższa obejmie osoby do lat 8, a najwyższa powyżej 12 lat. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty zgłoszenia drogą e-mailową na adres sekretariat@okgminalubin.pl lub osobiście w siedzibie organizatora do dnia 09.04.2018 r.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek kulturalnych i oświatowych.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Do pobrania:Regulamin-Przegląd-1-Aktora-2018