Awanse zawodowe nauczycieli w Gminie Lubin

W  2017 roku siedmiu nauczycieli ze szkół i  przedszkola Gminy Lubin przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu i otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Tym samym aż 2/3 naszych pedagogów to nauczyciele z dwoma najwyższymi stopniami awansu.

 

W sześciu gminnych szkołach (w tym szkole filialnej) oraz przedszkolu zatrudnionych jest 154 nauczycieli.  Zgodnie z przepisami pedagog rozpoczynający  pracę w szkole jest nauczycielem stażystą. Tych w Gminie Lubin jest siedmioro. Aby awansować na nauczyciela kontraktowego, musi oprócz wymaganego stażu pracy, uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej i stopień ten nadaje mu dyrektor placówki. Nauczycieli kontraktowych mamy w gminie 42 (wg stanu na koniec września).

Trudniejszy jest kolejny awans, czyli stopień nauczyciela mianowanego.  Po okresie stażu, który trwa 2 lata i 9 miesięcy oraz uzyskaniu oceny dorobku zawodowego w szkole, nauczyciel wnioskuje  do organu prowadzącego placówkę o przeprowadzenie egzaminu. W kończącym się roku, takich wniosków do wójta Gminy Lubin złożono siedem.  Nauczyciele zdawali egzamin przed specjalną komisją, w skład której wchodzili przedstawiciele wójta i  dolnośląskiego kuratora oświaty oraz dyrektor placówki w której nauczyciel pracuje i dodatkowo dwóch ekspertów. Wszyscy uzyskali pozytywny wynik egzaminu i oprócz awansu, otrzymali także podwyżki wynagrodzeń. Tym samym w Gminie Lubin pracuje 46 nauczycieli mianowanych.

O przyznaniu najwyższego stopnia w hierarchii tego zawodu, czyli nauczyciela dyplomowanego,  decyduje kurator oświaty. To najliczniejsza grupa pedagogów w naszej gminie, czyli 59 osób.

 

(SR, ER)