Apel w sprawie Kłopotowa

Radni Gminy Lubin zaapelowali o pilne podjęcie działań zmierzających do likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w Kłopotowie. Trafi on m.in. do Prokuratura Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Ministra Środowiska. Uchwała w tej sprawie przyjęta została jednogłośnie.

– Zwracamy się z prośbą o wsparcie Gminy Lubin w dążeniu do uzyskania konstruktywnej pomocy przy likwidacji nielegalnego składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie wsi Kłopotów (…) Widząc brak efektów działania instytucji zajmujących się tą sprawą, obecnie pozostaje nam liczyć na wsparcie ze strony innych organów – czytamy w apelu.

Firma R-Power Polska wraz z firmą EKO REO składuje odpady, także niebezpieczne , w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, zagrażający życiu i zdrowiu ludzi, jak również środowisku. Mimo cofnięcia w 2016 r. przez Starostę Lubińskiego zezwolenia na zbieranie odpadów spółce R-Power – firma nadal przywozi tam odpady. Ich ilość rośnie w zastraszającym tempie.

Na terenie, na którym spółka R-Power składuje odpady trzykrotnie wybuchały groźne pożary, zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców okolicznych miejscowości. Ich gaszenie trwało wiele dni i pochłonęło olbrzymie koszty.

– Gmina formalnie nie jest stroną w tej sprawie, ale przecież to wysypisko znajduje się na naszym terenie. Nie możemy bezczynnie patrzeć jak łamane jest prawo –  stąd apel do najwyższych organów państwa – tłumaczy Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.

– Obawiamy się, że Gmina Lubin z problemem pozostanie sama i w konsekwencji usunięcie odpadów nagromadzonych przez przedsiębiorcę obciąży budżet samorządu, co przy skali problemu może wiązać się ze skutkami rzędu milionów złotych – napisali radni.

Apel trafi do Ministra Środowiska, Prokuratura Generalnego, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska, Posłów i Senatorów województwa dolnośląskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego,  Dolnośląskiego wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Policji w Lubinie oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

(MG)