„Absurd” na www.lubin.pl

Brakiem  rzetelności dziennikarskiej – na pewno, ale także  niepotrzebną złośliwością i mizerną  wiedzą wykazał się autor artykułu opublikowanego na portalu internetowym www.lubin.pl „Dla kogo jest ten znak?”.

Dotyczy on oznakowania drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek. Informujemy, że jest to oznakowanie tymczasowe, zabezpieczające prowadzone roboty ziemne  związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone w pasie drogowym drogi publicznej przez prywatnego inwestora. Zgodę na zajęcie pasa drogowego wydał Wójt Gminy Lubin, projekt tymczasowej organizacji (w tym oznakowanie pionowe) zatwierdził Starosta Lubiński zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.  Wystarczyło zapytać, zamiast szukać absurdów tam, gdzie ich nie ma, obnażając przy okazji pozostawiający wiele do życzenia poziom dziennikarskiego warsztatu! W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, warto swoją energię wykorzystać w bardziej pożyteczny społecznie sposób!

Maja Grohman

rzecznik prasowy Wójta Gminy Lubin