Nie żyje Lech Dłubała

Tragiczna wiadomość o śmierci Lecha Dłubały, Sekretarza Miasta Lubina, a w pierwszym okresie pełnienia przeze mnie funkcji Wójta Gminy Lubin, mojego najbliższego doradcy, wstrząsnęła mną do głębi.

Lech Dłubała był także moim wieloletnim Przyjacielem. Pustki, którą po Sobie pozostawił, nie można będzie wypełnić…

Tadeusz Kielan

                Ze szczerym żalem i smutkiem żegnamy

Lecha Dłubałę

Jego Rodzinie i Najbliższym

składamy wyrazy głębokiego współczucia

                                                             Tadeusz Kielan                                   Norbert Grabowski

                                                        Wójt Gminy Lubin                  Przewodniczący Rady Gminy Lubin