Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego zajmuje w naszej narodowej tradycji wyjątkowo ważne miejsce. Mundur żołnierza zawsze budził i będzie budzić ogromny szacunek. Rozliczne czyny polskich żołnierzy są powodem do dumy wielu pokoleń.

Święto wiąże się ściśle z datą 15 sierpnia 1920 roku, kiedy to pod Warszawą rozegrała się bitwa, powszechnie uznawana za jedną z najważniejszych w dziejach Europy i świata, w której nasi żołnierze zwycięsko odparli Armię Czerwoną i uchronili Polaków i inne narody od szerzącej się ideologii komunistycznej. Polscy żołnierze bronili nie tylko naszej Ojczyzny. Od lat są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc w wojennym kataklizmie lub w regionalnych konfliktach. Żołnierze kontynuują chlubne tradycje, pełniąc misje pokojowe i stabilizacyjne…

Z okazji Święta Wojska Polskiego, władze samorządowe gminy Lubin składają wszystkim żołnierzom, w tym kombatantom R.P. swoje uznanie dla patriotycznej postawy, odwagi i bohaterstwa, ale również za aktywne działania na rzecz przekazywania młodym pokoleniom wiedzy o przeszłości naszej Ojczyzny. Dziękując Państwu za służbę, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Żołnierska służba Ojczyźnie i społeczeństwu jest jedną z najtrudniejszych, jedną z najbardziej odpowiedzialnych. Jest to także ogromny zaszczyt. W tym świątecznym dniu serdecznie życzę sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Lubin