Zwrot podatku od stypendiów z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie przypomina, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stypendia wypłacane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Osoby, które otrzymały takie stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy w roku  2016 .
muszą  wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Można przy tym  skorzystać ze wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (dostępny w siedzibie PUP w Lubinie oraz na stronach internetowych PUP). Razem z wnioskiem  należy złożyć korektę zeznania podatkowego ( PIT) za 2016 r. oraz zaświadczenie, które zostanie wydane po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Jeżeli natomiast takie stypendium zostało przyznane w bieżącym roku, to można wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.  Taki wniosek także jest dostępny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie.
Jeżeli  ktoś nie złoży takiego wniosku, to nadpłacony podatek odzyska w przyszłym roku. rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy).

PUP w Lubinie informuje, że po zaświadczenia o pobranym stypendium (we wskazanych wyżej latach) można zgłaszać się do urzędu pracy do pok. 15 w godzinach od 8:15 do 15:30.  Zaświadczenia są wydawane w dniu złożenia wniosku o jego wydanie.
Osoby, które nie mogą osobiście złożyć wniosku o wydanie zaświadczenia, mogą zrobić to za pomocą Internetu wybierając zakładkę usługi elektroniczne, następnie wybrać elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia (PSZ-WWZ). Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które posiadają profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można też wysłać pocztą na adres  Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12 b z dopiskiem „zaświadczenie do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych”.
(SR, źródło: lubin.praca.gov.pl)