Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Lubinie informuje, że każdy rolnik, który posiada grunty na terenie Gminy Lubin i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć do Wójta Gminy Lubin odpowiedni wniosek w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Kwota zwrotu podatku akcyzowego wypłacana będzie w terminie: 1 – 31 października 2015r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,7671,idmp,1,r,r

(EN)