Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Lubinie informuje, iż każdy rolnik, który posiada grunty na terenie Gminy Lubin i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany i wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien złożyć do Wójta Gminy Lubin odpowiedni wniosek:

– w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)

stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia

2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

– w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich

kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31

lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15257,idmp,1,r,r