Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu

Na obszarze prawie całego kraju występuje średnie zagrożenie pożarowe. W pozostałych województwach istnieje w mniejszym stopniu, ale ryzyko pojawienia się ognia jest tam także realne. Na chwilę obecną na obszarze naszego Nadleśnictwa jak i Legnicy obowiązuje średni stopień zagrożenia pożarowego.

Jak mówią leśnicy i strażacy największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Związane jest to z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów. Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

Sprawdź gdzie obecnie obowiązuje zakaz wstępu do lasu i jakie obowiązują zagrożenia pożarami:

Źródło: http://www.straz.gov.pl/porady/pozary_lasow

(zdjęcie: pixabay.com, AH)