Zwołano VII sesję Rady Gminy Lubin

Na najbliższy piątek, na godzinę 15.00 zwołana została VII sesja rady Gminy Lubin. Proponowany porządek obrad obejmuje osiem punktów. Radni zajmą się m.in. Wieloletnim Planem rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin na lata 2019 – 2022 oraz zarządzeniem poboru podatków i wyznaczenia inkasentów. Poniżej pełne ogłoszenie w sprawie zwołanej sesji.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2019 r.
  3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o. o. na lata 2019 – 2022 /proj. nr 84/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  1. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso /proj. nr 82/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych /proj. nr 83/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  1. Sprawozdanie z działalności Wójta.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski