Zwołano sesję Rady Gminy Lubin

Na najbliższą środę 31 stycznia zwołana została pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Lubin. Obrady rozpoczną się o godzinie 15.00 w świetlicy w Krzeczynie Małym.  Na wniosek wójta radni zajmą się m.in. zmianami w tegorocznym budżecie i pomocą finansową oraz rzeczową dla Powiatu Lubińskiego oraz Województwa Dolnośląskiego. Będą także podejmować decyzje w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Chróstnika, Krzeczyna Małego i Obory oraz przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Krzeczyna Wielkiego. Poniżej szczegółowy program sesji.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1875) zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się 31 stycznia 2018 r., o godz. 15:00 w  świetlicy w Krzeczynie Małym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 listopada 2017 r.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 grudnia 2017 r.
 5. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 424/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 425/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 422/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki /proj. 423/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Szklary Górne /proj. nr 426/
  – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 418/
  – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 419/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 421/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin /proj. nr 420/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Zapytania i interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski