Zwołano sesje budżetową

28 grudnia radni Gminy Lubin będą głosować nad przyszłorocznym budżetem naszego samorządu, który przygotował wójt Tadeusz Kielan. Rozpoczęcie dyskusji na temat finansów gminy zaplanowano na godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Osieku. Oprócz budżetu na rok 2018 zaplanowano także głosowanie nad zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin. Poniżej szczegółowy program sesji.

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2017 r., na godz. 15:00 zwołana została sesja Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Osieku.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji
  2. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 398/.
  3. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 399/.
  4. Zapytania i interpelacje radnych.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski