Zmiany w organizacji ruchu na ul. Przemysłowej

IMG_6038Według pierwotnych planów miała być zamknięta, ale udało się znaleźć rozwiązanie, by całkowicie nie wyłączać jej z ruchu. Ulica Przemysłowa łącząca Krzeczyn Wielki z Lubinem (od strony WPEC)  należąca w części do miasta, a w części do gminy poprowadzona została objazdem tzw. by-passem, tuż obok odcinka, na którym prowadzone są prace związane z budową drogi ekspresowej S3.

W tym miejscu budowane będzie przejście gospodarcze nad drogą, czyli obiekt inżynierski PG3. W rejonie prowadzonych robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

(MG)