Zmiany w organizacji kursowania autobusów w dniach 1-3 maja

Urząd Gminy w Lubinie informuje, że w okresie tzw. długiego weekendu tj. w dniach 1 – 3 maja wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu autobusów. W niedzielę 1 maja obowiązywać będzie niedzielny rozkład jazdy, przy czym w godzinach 14-20 uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii nr 0, 4 i 7

2 maja w poniedziałek obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy

3 maja we wtorek, komunikacja zorganizowana zostanie tak, jak 1 maja.

komunikacja