Zmiany w komisjach Rady Gminy Lubin

IMG_3742Po zmianach we władzach Rady Gminy Lubin, przyszedł czas na przetasowania w komisjach. Podczas XX Sesji RG Lubin, która odbyła się w Miłoradzicach, istotnie zmieniony został ich skład.

Kiedy w grudniu 2014 r., powoływano komisje Rady Gminy Lubin – będący wówczas w mniejszości klub radnych „Nasza Gmina” – nie mógł liczyć na szeroką reprezentację. Otrzymał po jednym miejscu w sześciu komisjach, natomiast w komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej w ogóle nie miał reprezentacji. Teraz przyszedł czas na zmianę układu sił. Nowy przewodniczący złożył projekty uchwał dotyczące zmian osobowych w merytorycznych komisjach rady i uzyskały one poparcie większości radnych. Będący w mniejszości klub „Razem dla Gminy” otrzymał miejsca we wszystkich siedmiu komisjach Rady Gminy Lubin.

– Obiecywaliśmy zmianę jakości pracy rady i tych zmian dokonujemy. Przeprowadzone w komisjach rady zmiany personalne mają usprawnić ich działanie i pokazać mieszkańcom, że można procedować w zgodzie, bez niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień, lepiej niż miało to miejsce dotychczas – tłumaczy Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.

– Mając po jednym członku w komisji, nie mieliśmy żadnego wpływu na decyzje, które zapadały, nie było szans na przegłosowywanie dobrych dla gminy projektów, na realizacji których nam zależało. Teraz sytuacja się diametralnie zmieniła i wierzę, że będzie to zmiana na lepsze – tłumaczy Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubin.

Siedmioosobowy obecnie klub radnych „Razem dla Gminy” nie był zaskoczony zmianami.

– To jest normalna kolej rzeczy. Nie ma się, co dziwić. Nastało nowe i zobaczymy, co z tego wyniknie – komentuje radny Robert Piekut.

Komisje wybrane na XX Sesji Rady Gminy Lubin, w przerwach posiedzenia, ukonstytuowały się i wybrały swoich przewodniczących.

(MG)

KOMISJA REWIZYJNA

Poprzedni skład: Obecny skład:
Krzysztof Łukowski – przewodniczący Andrzej Olek – przewodniczący
Patryk Jarkowiec – członek Patryk Jarkowiec – członek
Robert Piekut – członek Janusz Zarenkiewicz – członek

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Poprzedni skład: Obecny skład:
Paweł Łukasiewicz – przewodniczący Andrzej Olek –przewodniczący
Krzysztof Łukowski – członek Zofia Marcinkiewicz – członek
Sylwia Pęczkowicz-Kuduk – członek Jan Olejnik – członek
Robert Piekut – członek Sylwia Pęczkowicz-Kuduk – członek
Barbara Skórzewska- członek Krzysztof Łukowski – członek

 

KOMISJA STATUTOWA

Poprzedni skład:   Obecny skład:  
Jan Gątkowski – przewodniczący  Sylwia Pęczkowicz-Kuduk – przewodnicząca 
Andrzej Olek – członek  Tomasz Fuczek – członek 
Barbara Skórzewska – członek  Paweł Łukasiewicz – członek 

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY

Poprzedni skład:   Obecny skład:  
Barbara Skórzewska – przewodnicząca  Zofia Marcinkiewicz – przewodnicząca 
Jan Gątkowski – członek  Sylwia Pęczkowicz-Kuduk – członek 
Zofia Marcinkiewicz – członek  Marcin Nyklewicz – członek 
Marcin Nyklewicz – członek  Jan Olejnik – członek 
Jan Olejnik – członek  Robert Piekut – członek 

 

KOMISJA ROLNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Poprzedni skład:   Obecny skład:  
Jan Olejnik – przewodniczący  Jan Olejnik – przewodniczący 
Norbert Grabowski – członek  Norbert Grabowski – członek 
Roman Komarnicki – członek  Zofia Marcinkiewicz – członek 
Roman Komarnicki – członek
Barbara Skórzewska – członek

 

KOMISJA ZDROWIA I SPORTU

Poprzedni skład:   Obecny skład:  
Janusz Zarenkiewicz – przewodniczący  Tomasz Fuczek – przewodniczący 
Tomasz Fuczek – członek  Patryk Jarkowiec – członek 
Marcin Nyklewicz – członek  Marcin Nyklewicz – członek 
Janusz Zarenkiewicz – członek

 

KOMISJA ROZWOJU, INWESTYCJI I DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ

Poprzedni skład:   Obecny skład:  
Robert Piekut – przewodniczący  Patryk Jarkowiec – przewodniczący 
Paweł Łukasiewicz – członek  Andrzej Olek – członek 
Krzysztof Łukowski – członek  Norbert Grabowski – członek 
Jan Olejnik – członek  Jan Olejnik – członek 
Janusz Zarenkiewicz – członek Jan Gątkowski – członek