Zmiany w funkcjonowaniu strony internetowej GZUKiM

logo GZUKIM_akceptacja_LOGO_1-verGminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach wprowadza zmiany w funkcjonowaniu strony internetowej.

– Chcemy  zoptymalizować współpracę z klientami oraz zapewnić transparentność prowadzonej działalności. Planujemy zwiększyć ilość publikacji i poszerzyć ich zakres m.in. o informacje dotyczące inwestycji, remontów i modernizacji, jak również pozostałej działalności – tłumaczy Wojciech Dziwiński, dyrektor GZUKiM.

Tak, jak dotychczas na stronie publikowane będą wiadomości na temat awarii i planowanych wyłączeń dostaw wody.

– Zapraszamy do systematycznego odwiedzania adresu www.gzukim.pl i wyrażamy nadzieję, że wprowadzone zmiany usprawnią komunikację i poprawią kontakt między zakładem i mieszkańcami Gminy Lubin – dodaje dyrektor Dziwiński.