Zmiany w dyżurach w Punkcie Konsultacyjnym

Informujemy, że w dniach 10 i 17 czerwca br. (piątek) Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny działający przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, będzie pełnił dyżury w zamian za dni 28 i 30 czerwca br. (wtorek, czwartek).

Przypominamy, że Punkt działa w każdy wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 18:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6a (drugi budynek) pok. nr 2 (parter).

Punk Konsultacyjny oferuje pomoc i wsparcie w formie porad i konsultacji indywidualnych, a także grup wsparcia szczególnie dotyczących problemów uzależnienia od alkoholu, innych form uzależnienia, współuzależnienia, konfliktów i przemocy w rodzinie.

Osoby borykające się z problemami uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji, a także rodziny tych osób z terenu gminy Lubin mogą zgłaszać się na konsultacje i porady do dyżurującego specjalisty. Wszelkie porady i pomoc jest nieodpłatna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach i godzinach pełnionych dyżurów pod numerem 76/8403-171, oraz w pozostałym czasie w godzinach pracy Urzędu pod numerem 76/8403-104, 111.

(AH)