Zmiany w dopłatach bezpośrednich dla rolników

Dopłata do wszystkich gatunków roślin wysokobiałkowych, oraz dużo prostsze wypełnianie wniosków o dopłaty przez rolników, to główne zmiany, jakie zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kampania zbierania wniosków o dopłaty bezpośrednie rozpocznie się 15 marca i będzie trwała do 15 maja.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy dopłat do roślin wysokobiałkowych. Dotychczasowa jedna płatność zostanie podzielona na dwie – do roślin strączkowych na ziarno oraz do roślin pastewnych. Ta pierwsza będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi (również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek), a druga – do powierzchni upraw esparcety, koniczyny, komonicy, lędźwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki.

Dopłata będzie przysługiwała zatem do wszystkich gatunków roślin wysokobiałkowych, do których dotychczas dopłacano, z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych (bób, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny cukrowy, groch siewny łuskowy, soczewica jadalna).

Uchylony zostanie wykaz obszarów wyłączonych ze wsparcia, tj. obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej. Jak wyjaśnia ministerstwo rolnictwa, „brak wykazu obszarów automatycznie wyłączonych ze wsparcia będzie oznaczał, że w przypadku gruntów, na których – poza działalnością rolniczą – prowadzona jest również działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego ARiMR, w toku postępowania o przyznanie płatności, będzie każdorazowo oceniał, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem”.

Wśród zmian, jest także udogodnienie dla rolników. W nowym wniosku o dopłaty bezpośrednie nie będą musieli oni wpisywać numerów identyfikacyjnych kóz i owiec, na które przysługują dopłaty. Zaoszczędzi to nie tylko czas ale wyeliminuje także ryzyko popełnienia błędów, które zdarzały się przy wpisywaniu takich numerów. Wszystkie owce i kozy spełniające kryterium płci i wieku będą traktowane jako potencjalnie kwalifikujące się do wsparcia. Zwierzęta te muszą być zgłoszone do bazy Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) prowadzonej przez Agencję.

Dopłatą będzie też objęte młode bydło oraz krowy do 20 sztuk. Dotychczas płatność ta przysługiwała do 30 sztuk.

Nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej 15 marca 2017 r.

(JW, money.pl)