Zmiany w budżecie podczas XXIV Sesji Rady Gminy Lubin

IMG_0188Mniej o 244 tys. zł  niż pierwotnie zaplanowano w budżecie, przeznaczonych zostanie w tym roku na zadania z działu transport i łączność, więcej natomiast na inwestycje komunalne m.in. modernizację przepompowni ścieków, projekt stacji podnoszącej ciśnienie wody w Osieku i remont instalacji grzewczych w gminnych budynkach i mieszkaniach komunalnych.

Zwiększono wydatki na cele oświatowe , ochronę zdrowia oraz dopłaty do ceny wody i ścieków. Te środki, pierwotnie przeznaczone na drogi wewnętrzne m.in. na zmianę organizacji ruchu i przebudowę nie mogą być wykorzystane w tym roku.

– Przedłużają się uzgodnienia projektów, co jest związane m.in. z budowaną na naszym terenie drogą S-3. To dokumenty, które poprzedzają wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Te inwestycje muszą zostać więc przełożone – tłumaczy Marzena Kosydor, Skarbnik Gminy Lubin.

Pieniądze z paragrafu transport i łączność – decyzją Radnych Gminy Lubin – przeznaczone zostaną m.in. na zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Siedlcach, zakup oprogramowania i wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku Ośrodka Zdrowia w Szklarach Górnych.

Radni podczas XXIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w Księginicach rozdysponowali także oszczędności, które udało się wygenerować Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. To niebagatelna kwota 430 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostaną na modernizację przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubin, projekt budowy stacji podnoszącej ciśnienie wody w Osieku, modernizację studni strefowych wodomierzowych, projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pieszkowie oraz modernizację instalacji grzewczej w budynkach i mieszkaniach komunalnych gminy.

(MG)