Zmiany w budżecie: mniej na wynagrodzenia więcej na drogi

Lipcowa wakacyjna przerwa w obradach Rady Gminy Lubin została przerwana. Na wniosek wójta Tadeusza Kielana – w trybie pilnym – zwołana została sesja, na której w budżecie zabezpieczone zostały środki finansowe na remont dróg w Zimnej Wodzie i Czerńcu.

– W tym przypadku ważny był każdy dzień, ponieważ mieszkańcy Zimnej Wody, Liśca, Wiercienia, Bukownej i Czerńca od wielu miesięcy wyjątkowo intensywnie zabiegali o te inwestycje, przekonując jak wielkie mają one dla nich znaczenie. Ja również zdaje sobie sprawę z tych potrzeb, dlatego zrobiliśmy wszystko, by jeszcze w tegorocznym budżecie wyasygnować środki na ten cel. Udało się zabezpieczyć kwotę 1 mln 425 tys. zł, z czego 510 tys. pochodzi ze środków Powiatu Lubińskiego. Zadania te wykona gmina w ramach bieżącego utrzymania dróg, na mocy porozumienia zawartego z powiatem. To pierwszy etap inwestycji, które  będziemy kontynuować w latach następnych – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Dzień po sesji, 13 lipca 2018 r., ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy inwestycji drogowych w Czerńcu i Zimnej Wodzie.  Remontowane w pierwszym etapie fragmenty dróg wyniosą 850 metrów w Czerńcu i ok. kilometra w Zimnej Wodzie.

Zabezpieczenie pieniędzy na inwestycje drogowe możliwe było dzięki przesunięciu środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz nowej, wyższej wycenie gminnego mienia przeznaczonego do sprzedaży.

Na ostatniej sesji radni uchwalili także zmniejszenie środków na promocję i przesunięcie kwoty 30 tys. zł na sport.

(MG)