Zmiany dla klientów ZUS

starsi-ludzieOd 01 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy będą płacić większą składkę na ubezpieczenie społeczne. Od 01 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Dodatkowo w 2017 roku mają zmniejszyć się potrącenia komornicze emerytur i rent. To ważniejsze zmiany, które przygotował dla swoich klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei od 01 października 2017 r. będzie obowiązywała ustawa obniżająca wiek emerytalny.

Dotycząca przedsiębiorców podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne jest efektem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych firm oraz prognozy dotyczącej wyższego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu.

Optymistyczne wiadomości ma ZUS dla emerytów i rencistów. Od 01 marca nastąpi waloryzacja wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna podwyżka wyniesie 10 złotych. Podwyższona zostanie także minimalna wysokość emerytury z 882,56 złotych do 1.000 złotych. W 2017 roku mają się także zmniejszyć potrącenia komornicze emerytur i rent. 75 procent najniższych emerytur i rent ma być wolne od potrąceń.

Od 01 stycznia 2017 r. będzie także więcej osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych. Dotyczy to osób, które opiekowały się niepełnosprawnymi podopiecznymi, a po ich śmierci utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia osoby te nabywają prawa do świadczeń przedemerytalnych.

Natomiast od 1 października 2017 roku zacznie obowiązywać ustawa, która obniża wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego pułapu sami możemy zdecydować o przejściu na emeryturę. Zanim podejmiemy decyzję, warto ocenić swój stan zdrowia, sytuację i pozycję na rynku pracy. Warto także zasięgnąć informacji w ZUS-ie, na jaką emeryturę możemy liczyć.