ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(3) DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NA POTRZEBY PUNKTU LEKARSKIEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ I C.O.

3-zmiana-tresci-siwz

zal-do-zmiany-siwz-stwiorb_branza_budowlana-aktualna-07-12-2016