Zmiana terminu i porządku posiedzenia komisji

Zmianie uległ termin i porządek posiedzenia Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin planowanego na dzień 10 października 2016r. na godz. 11:00.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 października 2016r. o godz. 10:00 w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Wł. Łokietka 6.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Lisiec /proj. Nr 266/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krzeczyn Mały /proj. nr 268/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora /proj. nr 269/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na lata 2016 – 2018 /proj. nr 272/.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Lubin /proj. nr 273/.

6. Analiza wykonanych prac inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin.

7. Lustracja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Lubin.

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec