Zmiana organizacji ruchu w Chróstniku

IMG_5618Dobiega końca budowa nowej, powiatowej drogi, przebiegającej przez Chróstnik. Dotychczasowa, bezpośrednio przylegająca do pałacu zostanie wyłączona z ruchu. Zmiany obowiązywać będą od 12 października 2015 r., tj. od najbliższego poniedziałku.

Nowy odcinek ma 450 metrów, wzdłuż ulicy wykonane zostały chodniki, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Znajduje się tam się tam także pętla autobusowa. Inwestycja kosztowała 2,2 mln zł.

„Stara” droga, przebiegająca przez Chróstnik zostanie zamknięta, co pozwoli odtworzyć historyczny obszar pałacu i wjazd na jego dziedziniec.

Otwarcie nowej drogi, w sposób istotny zmieni, dotychczasową organizację ruchu, m.in. poprzez budowę nowych skrzyżowań z „łamanym” pierwszeństwem przejazdu. W związku z tym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

(MG)