Zmiana ogłoszenia dotyczącego przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(2) i WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II

Załączniki: