Zmiana granic – oficjalna negatywna rekomendacja MSWiA!

Wielomiesięczna walka o utrzymanie granic Gminy Lubin przynosi wymierne, pozytywne efekty. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji negatywnie rozpatrzyło wniosek Rady Miejskiej w Lubinie, która chciała przejąć siedem naszych sołectw. Rozporządzenie w tej sprawie jest teraz na etapie uzgodnień międzyresortowych, do końca lipca Rada Ministrów podejmie ostateczną decyzję.

Na stronach internetowych MSWiA wczoraj opublikowano Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Projekt jest datowany na 9 lipca 2019 roku i jest oficjalnie na etapie uzgodnień międzyresortowych. W praktyce oznacza to, że inne ministerstwa mogą wnosić do niego swoje uwagi i potem będzie głosowany na Radzie Ministrów.

W projekcie przewiduje się, ze od nowego roku zmienione będą granice gmin w trzech województwach (lubuskim, łódzkim, śląskim), nada się status miast czterem miejscowościom i zmieni się granice miast w sześciu województwach (lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim).

Dopiero w uzasadnieniu tego projektu MSWiA czytamy: „Z uwagi na brak obopólnej zgody pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego objętymi zmianami, obecnie rekomenduje się do negatywnego rozpatrzenia następujące wnioski” . I tu następuje ich wyliczenie,  i na pierwszych dwóch miejscach są wnioski Rady Miejskiej w Lubinie i Rady Gminy Lubin. Takie negatywne rekomendacje uzasadnione w ten sam sposób dotyczą dziewięciu wniosków.

Uzasadnienie rekomendacji odnosi się także do wyników przeprowadzonych konsultacji (w których przypomnijmy 98,23% mieszkańców Gminy Lubin powiedziało stanowcze „nie” próbom przejęcia siedmiu sołectw) oraz negatywnych opinii  Wojewody Dolnośląskiego.

– To bardzo dobra informacja i mam nadzieję, ze szybko znajdzie potwierdzenie w decyzji Rady Ministrów – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.  – Cieszę się, że opinia mieszkańców jest wysłuchana i wzięta pod uwagę. Dziękowałem już wielokrotnie mieszkańcom za zaangażowanie i wielomiesięczna walkę o utrzymanie granic Gminy Lubin i wierzę, że niedługo będziemy mogli z tego tytułu wspólnie świętować!

Ostateczna decyzja w tej sprawie musi być podjęta przez Radę Ministrów do 31 lipca.

(SR)