Złoty medal dla Przewodniczącego Rady Gminy

Podczas VIII Dolnośląskich Dożynek Rolników, organizowanych koło Gryfowa Śląskiego przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, Norbert Grabowski Przewodniczący Rady Gminy Lubin, został uhonorowany złotym medalem za zasługi dla samorządu rolniczego.  

Dolnośląskie Dożynki Rolników to szczególne wydarzenie dla wszystkich dolnośląskich rolników i ich rodzin. Uczestniczy w nich kilkaset osób, z przedstawicielami władz województwa, sejmiku i samorządów gminnych na czele. Ich organizator, czyli Dolnośląska Izba Rolnicza to jednostka organizacyjna samorządu rolniczego, która  działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej, służy rolnikom i producentom rolnym. Do zadań Izby należy  m.in. sporządzanie analiz, opinii, ocen i wniosków z zakresu produkcji rolnej i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Co roku Dolnośląska Izba Rolnicza wyróżnia osoby, które w szczególny sposób współpracują na co dzień z DIR. W minionych latach takie wyróżnienia otrzymał m.in. Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin i Jan Olejnik radny Gminy Lubin. W tym roku ten zaszczyt przypadł Norbertowi Grabowskiemu przewodniczącemu Rady Gminy. Otrzymał on złoty medal i list gratulacyjny.

W liście podpisanym przez Leszka Gralę prezesa Dolnośląskiej Izy Rolniczej czytamy:

„ Jestem przekonany, że posiadanie odznaczenia, które jest przyznawane za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi dolnośląskiej będzie duma i honorem. Czuję się zaszczycony, ze mogłem być w grupie osób opiniujących wniosek o nadanie tego odznaczenia. Wyrażam przekonanie, że tylko wspólnie podejmowane działania przyczyniają się do poprawy sytuacji dolnośląskich rolników oraz rozwoju obszarów wiejskich a zaangażowanie odznaczonych może być wzorem dla innych.”

(SR)