Zebrano 17 ton odpadów wielkogabarytowych i 2 tony elektroodpadów

119014W pierwszym tygodniu wiosennej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lubin zebrano 17 ton odpadów wielkogabarytowych oraz ok. 2 ton elektroodpadów.

W dniach od 11 kwietnia do 15 kwietnia 2016r. mieszkańcy miejscowości Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Dąbrowa Górna, Gorzyca, Karczowiska, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, Lisiec, Obora, Siedlce, Składowice, Ustronie, Wiercień i Zimna Woda mogli bezpłatnie oddać odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych.

Celem akcji było prawidłowe zagospodarowanie odpadów i zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki, organizacja takich akcji na terenie gminy na pewno będzie kontynuowana.

Mieszkańcy pozostałych miejscowości Gminy Lubin będą mogli pozbyć się swoich odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych i elektrycznych w maju bieżącego roku.

Lp. Sołectwo Odpady należy pozostawić do dnia wyznaczonego poniżej Miejsce zbiórki
1. Buczynka 16.05.2016r. naprzeciw świetlicy
2. Gogołowice 17.05.2016r. okoloce stawu
3. Gola 18.05.2016r. okolice głównego przystanku autobusowego (przy kasztanie)
4. Gorzelin 15.05.2016r. plac przed świetlicą
5. Kłopotów 16.05.2016r. przy świetlicy
6. Miłoradzice 16.05.2016r. baza SKR
7. Miłosna 17.05.2016r. przy świetlicy
8. Miroszowice 16.05.2016r. plac przed spółdzielnią „Postęp”
9. Niemstów 17.05.2016r. Niemstów: baza SKR

Łazek: przy tablicy ogłoszeń

Podgórze: przy budynku 1c

10. Osiek 19.05.2016r. plac na skrzyżowaniu ul. Św. Katarzyny i ul. Pieszkowskiej
11. Pieszków 16.05.2016r. parking koło świetlicy
12. Raszowa 15.05.2016r. parking koło świetlicy
13. Raszowa Mała 15.05.2016r. przy garażach (niedaleko bloków)
14. Raszówka 15.05.2016r. plac koło apteki
15. Szklary Górne 18.05.2016r. Szklary Górne: przy Ośrodku Zdrowia

Owczary: obok posesji nr 76 (droga gminna)

Zgromadzone odpady zostaną odebrane przez firmę realizującą odbiór odpadów w następnych dniach roboczych po dniach ustalonych w harmonogramie: harmonogram