Zebranie sprawozdawcze OSP Raszowa

Kolejne walne zebranie OSP, tym razem w Raszowej, zakończyło się jednogłośnym absolutorium dla zarządu. Jednostka z Raszowej liczy 18 druhów i jest jednostką typu M, czyli bez wozu strażackiego.

– Gratuluję zasłużonego absolutorium. Jesteście małą jednostką, bo nie macie wozu strażackiego, ale okolica jest bardzo spokojna i życzę aby tak było jeszcze długie lata. Sprawdzacie się za to w innej działalności: sportowej, kulturalnej, społecznej, profilaktycznej i to jest bardzo cenne. Dziękuję wam za to wszystko co robicie nie tylko dla społeczności lokalnej ale i dla całej gminy. – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Jednostka nie uczestniczyła w gaszeniu żadnego pożaru w ubiegłym roku.

– Miejscowość nasza jest szczęśliwa, bo od 23.07.2009 roku nie nawiedzają nas żadne nieszczęścia ani klęski żywiołowe takie jak pożary, powodzie czy tornada- mówił Józef Kuchciak komendant OSP Raszowa.

W ubiegłym roku druh Marek Kuchciak z  OSP Raszowa został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

(JI)