Zebranie Rady Senioralnej

SONY DSCW środę, 25 stycznia br. o godzinie 10.00 odbędzie się pierwsze w tym roku, posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubin. Spotkanie poświęcone będzie kwestiom związanym z ustaleniem priorytetów rady oraz ułożeniem planu działania na 2017 rok.

Rada Senioralna, powołana z inicjatywy Wójta Gminy Lubin, ma za zadanie aktywizować osoby starsze, zachęcać je do czynnego udziału w organizowane przedsięwzięcia, a także inicjować projekty zgodnie z potrzebami starszych mieszkańców Gminy Lubin.

Podczas spotkania, członkowie rady ustalą plan działania na rzecz seniorów w 2017 roku, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych.

Radę Senioralną Gminy Lubin tworzą: Inna Rogalska z Osieka, przewodnicząca Rady Senioralnej, Anna Rawska z Bukownej, zastępca przewodniczącej oraz Emilia Bojko z Gorzycy, Danuta Kowalewska z Miroszowic, Wiesław Mucha z Czerńca, Ryszard Polański z Gogołowic, Jan Olejnik z Gorzycy, Ryszard Kirsz z Osieka, Jan Hawrysz z Gorzycy, Stanisława Zazula ze Szklar Górnych oraz przedstawiciel Wójta Gminy Lubin Barbara Tórz, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia UG w Lubinie.

Zebranie odbędzie się 25 stycznia o godz. 10.00, w sali nr 14 w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6.

(fot. arch)