Zbiórka pieniędzy na sztandar

Proboszcz parafii p.w. św. Michała Archanioła poparł inicjatywę mieszkańców wsi Czerniec, którzy chcą uczcić patronkę górników św. Barbarę. W parafii trwa zbiórka pieniędzy na sztandar, który będzie uświetniał wszystkie uroczystości religijne w  kościele filialnym w Czerńcu.

Kult św. Barbary jest w naszym regionie bardzo żywy. Trudno się dziwić, o jej opiekę proszą na co dzień nie tylko pracownicy miedziowego holdingu, ale także ich rodziny i  przyjaciele. Mieszkańcy Czerńca uznali, że zbliżająca się Barbórka to doskonały okres, by w sposób wyjątkowy oddać cześć św. Barbarze.   – Mamy już gotowy projekt sztandaru, w skali 1:1. Liczymy, że nowy piękny  sztandar uda się zaprezentować  parafianom już podczas grudniowej uroczystej mszy św. w intencji górników  w naszym kościele – mówi Patrycja Jugo, jedna z  inicjatorek tego przedsięwzięcia. –

Pomoc zadeklarował już Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – To szczytny cel i bardzo dobry pomysł,  dlatego nie trzeba było mnie namawiać do sięgnięcia do portfela – mówi wójt  z uśmiechem.

Osoby, które chciałyby wspomóc finansowo powstawanie sztandaru, mogą to zrobić ofiarując datki po mszy lub też kontaktując się bezpośrednio z księdzem Tadeuszem Żurkiem, proboszczem parafii  tel. 76 841 88 44.

(SR)