Zawyją syreny

W związku z zarządzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego treningiem systemu ostrzegania w dniach 13-15 października 2015 r. (termin zapasowy 16 października br.) na terenie gminy Lubin po otrzymaniu informacji o zagrożeniach zostanie uruchomiony system powszechnego ostrzegania z wykorzystaniem akustycznego podsystemu alarmowania.

Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu (Dz. U. 2013 r. poz. 96).

Syreny zawyją najpierw ogłaszając alarm ostrzegający o zagrożeniu oraz odwołując alarm po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie.

Celem ćwiczeń, w których udział wezmą zarówno siły zbrojne jak i administracja publiczna, będzie sprawdzenie efektywności elementów systemów ostrzegania ludności cywilnej oraz doskonalenie procedur w zakresie ich uruchamiania.

(AH)