Zawyją syreny, ruszają ćwiczenia

Od wtorku 6 czerwca do czwartku 8 czerwca na terenie całego kraju odbędą się całodobowe ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w których wezmą udział Siły Zbrojne oraz administracja publiczna. W tych dniach, w miejscowościach na terenie Gminy Lubin, włączany będzie akustyczny system alarmowania.

Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, w trakcie którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W związku z tym w każdym czasie mogą zostać uruchomione podsystemy akustyczne. Syreny wyemitują sygnał „Ogłoszenie alarmu” (dźwięk modulowany trwający 3 minuty) oraz „Odwołanie alarmu” (dźwięk ciągły trwający 3 minuty).

Trening zakłada zastosowanie ćwiczebnych komunikatów ostrzegawczych dotyczących naruszenia przestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statucie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Komunikat Wójta Gminy2