ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Lubin

z dnia 7 marca 2018 r w kwestii zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Pieszków w sprawie odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Pieszków

Informacja