Zawiadomienie Starosty Polkowickiego o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Starosty Polkowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1223D w m. Niemstów”

Załącznik:

1. – zawiadomienie- Niemstów.pdf ( 689.23 KB)