Zawiadomienie Koła Łowieckiego DZIK w Lubinie

o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 11.11.2018 r.

Informacja polowanie dodatkowe DZIK