ZAWIADOMIENIE –

Wójt Gminy Lubin zwołuję Zebranie Wiejskie w miejscowości Osiek w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Osiek.