Zawarto umowę dot. dowozu uczniów do szkół i przedszkola

: Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWOZY UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zawiadomienie o zawarciu umowy