Zawarto umowę na budowę boiska w Chróstniku

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W CHRÓSTNIKU, DZ. NR 270/75

zawiad. zawarciu umowy – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chróstniku, dz. nr 27075