Zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

W czwartek przez woj. dolnośląskie przeszedł orkan Ksawery, który wyrządził szkody. Osoby, które zostały poszkodowane przez wichurę, mogą składać wnioski o pomoc finansową. Chodzi o zasiłek do 6 tysięcy złotych na tzw. cele bytowe lub wyższą kwotę na remont budynku mieszkalnego lub gospodarczego.

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, znajdują się poniżej:

Zasady_udzielania_pomocy

Zmiana-zasad-udzielania-pomocy

(MSWiA, AH)