Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół

Zgodnie z wymogami ustawowymi  publikujemy „Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2018/2019.

 

Opisane  w załączonych poniżej dokumentach kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola  w Gminie Lubin lub  zmienić przedszkole. W przypadku kontynuacji  rodzice będą składać specjalne deklaracje  w dotychczasowych placówkach w terminie do 5 lutego 2018r. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu, bowiem rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej w ustalonym obwodzie  dzieci są przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodziców.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Wszystkie szczegóły i dokładne terminy są dostępne w poniższych załącznikach.

(SR)

Zasady i terminy rekrutacji na rok szk.2018-2019

Z.1411.2018

U307

U306